Pregradni zidovi

INSTALACIJE:

Pre pocetka izvodjenja radova ,MORAJU se odraditi poslovi i izvodjenja instalacije.

Vodovod,kanalizacija,grejanje i elektro instalacije.

Kompletna mreza instalacije koja se nalazi  u pregradnim zidovima ,(od gips)

dovodi se do mesta  postavljanja pregrade a po postavljanju zida  i zatvaranju sa jedne strane mreza se dalje razvodi.

 

PREGRADNI ZIDOVI:

Pregradni zidovi 10 cm debljine sastoje se od metalne podkonstrukcije 75mmi obostrano oblozen  plocama od 12,5 mm debljine.

Horizontalni UW profile se pricvrcuju za pod i plafon  vijcima sa plasticnim tiplom.

Vertikalni CW profile se umetnu izmedju UW profila na medjusobnom rastojanju od 60 cm.

Za toplotnu i zvucnu izolaciju koristi se mineralna vuna .

U toku montaze zida obavezno se vodi racuna o pozicijama otvora vrata i prolaze.

Ako se pregrade rade u mokrim cvorovima ,upotrebljavaju se impregnirane ploce i postavlja se konzola ojacanja za kacenje lavaboa i ostalih elemenata koji se nalaze na zidu.

Na impregnirani program mogu se lepiti keramicke plocice.

Prazan prostori izmedju ploca koristi se za provodjenje instalacije  i puni se mineralnom vunom  debljine 5cm.

Za elektro radove koriste se dozne  za suplje zidove.

Spoljni uglovi mogu se ojacati Alux-ugaonom lajsnom.

Spojevi ploca se bandaziraju trakom ispunjavaju masom za ispunu spojeva.

NORMATIVI RADA : 50 MIN/M2

ORJENTACIONA CENA RADA : -9,50 E / M2 – 10E

ORJENTACIONA CENA MATERIJALA : 10 E – 12E /M2

 

OBLOGE POSTOJECIH ZIDOVA :

Obloge zidova se izvode na CD I UD podkonstrukciji  i plocama debljine 12,5 mm koje se pricvrscuju samorezucim vijcima.

Konstrukcija se sastoji od horizontalnih UD- profila doi vertikalnih CD-profila koji su pricvrsceni na zid  distancerima od 12 cm duzine.

Pomocu distancera se vrsi nivelacija  odvajanje od zida .

Minimalno odvajanje od zida je 4 cm od najisturenije tacke na zidu .

Distanceri se montiraju na horizontalnom rastojanju od 60 cm i vertikalnom od maximum 1,3 m .

Prazan prostor izmedju zida i ploce sluzi za provodjenje instalacija i po potrebi  puni se mineralnom vunom.

Za elektro radove koriste se dozne za suplje zidove.

Spoljni uglovi mogu se ojacati Alux-ugaonom lajsnom.

Spojevi ploca se bandaziraju trakom iispunjavaju masom za ispunu spojeva.

NORMATIVI RADA : 40 MIN/M2

ORJENTACIONA CENA RADA : -5,50 E / M2 – 6,50E / M2

ORJENTACIONA CENA MATERIJALA : 8 E  /M2

 

Knauf sistemi završne obrade gips-kartonskih ploča

Knauf ploče proizvode se kontinuiranim procesom.U protočnoj mešalici se od mlevenog i pečenog gipsa, vode i dodataka stvara tečna
gipsana masa koja se ravnomerno raspoređuje na pokretnu kartonsku traku.

Poleđina kartona gipsane ploče prolazi s gornje strane kroz valjke za formiranje, koji određuju debljinu ploče.

Posle toga ploča se označava natpisom, seče na zahtevanu dužinu, okreće, suši i pakuje.

 

Gips-kartonske ploče

Postoji nekoliko različitih tipova gips kartonskih ploča, od kojih je svaki obeležen posebnom oznakom.

GKB – Knauf gips-kartonske ploče su gipsane ploče čije su površine i uzdužne ivice čvrsto obuhvaćene posebnim kartonom. Oznaka: plavi natpis na poleđini.

GKBI – Knauf impregnirane (vlagootporne ploče) su gipsane ploče čija su jezgra posebno impregnirana protiv upijanja vlage. Prednji i zadnji karton je impregniran i zelene je boje. Oznaka: plavi natpis na poleđini.

GKF – Knauf požarnootporne ploče su gipsane ploče čija su jezgra ojačana sa min. 0,2 % staklenih vlakana dužine od 3-30 mm kako bi se povećala čvrstoća materijala u slučaju  uticaja vatre. Oznaka: crveni natpis na poleđini.

GKFI – Knauf požarnootporne impregnirane ploče su požarnootporne ploče čija su jezgra posebno impregnirana protiv upijanja vlage. Prednji i zadnji karton je impregniran i zelene je boje. Oznaka: crveni natpis na poleđini.

 

Ivice Knauf gips-kartonskih ploča

Knauf gips-kartonske ploče imaju uzdužne (fabrički obrađene) i poprečne (farbički odsečene) ivice.

Podužne ivice mogu biti:

AK – zakošena uzdužna ivica

HRAK – zaobljena upuštena uzdužna ivica standardno izvođenje

HRK – zaobljena uzdužna ivica Gips-kartonske ploče

Poprečne ivice mogu biti:

SK – ravno odsečena ivica – standardno izvođenje

FK – ravno odsečena i zakošena ivica

 

Perfektna površina

Obrada spojeva ploče i završna obrada gips-kartonskih ploča (gletovanje) jesu odlučujući faktori za ukupni kvalitet suvomontažnih radova.

Međusobno perfektno usklađeni, Knauf sistemi za gletovanje omogućuju racionalan rad i garantuju visoku čvrstoću i zaštitu od pojave pukotina.

Konstrukcija od Knauf ploča stvara ravne idealne površine za premaze, tapete i keramičke pločice.

U zavisnosti od zahteva za kvalitet površine, potrebno je odabrati materijal i tehniku rada .

Najvažniji stepeni kvaliteta opisani su u nastavku:

Tehnički zadovoljavajući kvalitet – stepen kvaliteta Q1 Pogodan je za površinu od Knauf gips-kartonskih ploča bez optičkih zahteva, npr. ispod keramičkih pločica, raznih dekorativnih maltera ili ispod drugih vrsta obloga.

Tehnički dostupan kvalitet zadovoljava zahteve prema zaštiti od požara, zaštiti od buke i toplotnoj izolaciji. Obrada površine ograničena je samo na obradu spojeva ploča.

Perfektna površina – stepen kvaliteta Q2

Standardna obrada površina gletovanjem za optičke zahteve ispod premaza, tapeta ili sličnih vrsta završne obrade.

Standardna obrada sastoji se od:

  • Prvog punjenja spoja ploča
  • Drugi radni postupak je završno gletovanje do glatkog premaza između spoja i površine ploče

Vrhunski gletovana površina – stepen kvaliteta Q3

Visokokvalitetno rešenje koje prevazilazi standardne zahteve i koje treba posebno ugovoriti, odnosno predvideti posebnom pozicijom u tenderu.

Kod površina sa posebnim zahtevima za svetlosne uslove ili ispod sjajnih, odnosno matiranih površinskih obrada, cela površina gletuje se disperzionim glet materijalom.

Završni izgled – stepen kvaliteta Q4

Besprekorno izvođenje gletovanih površina je vizitkarta suve gradnje.

Izbor odgovarajućeg materijala odlučujući je faktor za visokokvalitetan rezultat rada.

Uvek treba impregnirati. Pre svakog premazivanja i lepljenja tapeta ili keramičkih pločica, Knauf ploče treba premazati impregnacijom Knauf Tiefengrundom.

Time se izjednačuje moć upijanja glet materijala i kartonske površine ploče.

Temeljni premaz treba uvek prilagoditi završnom premazu prema uputstvima proizvođača boja i lakova.

Pre završnog premaza, tj. lepljenja obloge, glet materijal mora biti potpuno suv i čvrst.

 

© IT’S YOUR WORLD.BUILD IT.  …Od nas je pocelo – Boje koje daju zivot uz   Ag-adaptaciju . – Tradicija uspeha – 😊 SNAGA JE U NAMA!