Spušteni plafoni

SPUSTENI PLAFONI

OBLAGANJE PTK – a :

Oblaganje drvenih greda  potkrovlja  izvodi se metalnom podkonstrukcijom i gipskarton plocama debljine 12,5 mm ,koje se pricvrscuju samorezucim vijcima.

Podkonstrukcija se sastoji od CD profila (30*60*30)koji se postavljaju samo u jednom pravcu i UD profila (30*30*30)koji se nalazipo obodu prostorije i koji je umetnut u CD profil.

Kacenje CD profila direktno je izvedeno pomocu  distancera duzine 12 cm  koji je pricvrscen  za drvenu gredu  vijcima od 35mm duzine.

Minimalno spustanje je 4 cm a maximalno je 13,5 cm.

Za spustanje do 2 m koristi se zica sa visilicom za CD profil .

Nakon postavljanja kompletne podkonstrukcije  pocinje se sa stavljanjem termo izolacije.

Izolacija je 10 cm mineralne vune  koja se ubacuje izmedju drvenih greda  i pusta da slobodno pada na podkonstrukciju.

Vuna NE SME da bude sabijena izmedju greda ,jer tada gubi na pravilnoj izolacionoj moci.

Po zavrsetku postavljanja vune montira se parna brana.

Parna brana je PVC  folija koja se nalazi preko kompletne podkonstrukcije ,tako da se nalazi izmedju kontrukcije i gipsane ploce.

Ploce su standardne a za mokre cvorove koristi se impregniran program.

Ploce su za CD profil pricvrscene samorezucim vijcima  od 25mm duzine.

Spojevi ploca se bandaziraju trakom i ispunjavaju masom za spojeve.

Kod ugaonih spojeva parapeta i kosine krova mogu se koristiti plasticne lajsne za sprecavanje pucanja spoja .

NORMATIV RADA : 30 min / M2

ORJENTACIONA CENA RADA : 8 E / M2 – 10 E / M2

ORJENTACIONA CENA MATERIJALA : 10E / M2

 

MINERALNI PLAFONI:

Spusteni mineralni plafoni se sastoje od dekorativne mineralne ploce  dimenzija 60*60cm i metalne podkonstrukcije.

Podkonstrukciju sacinjavaju T profili glavni T profil 370 cm , poprecni T profil 120 cm ,poprecni T profil 60 cm,L obodni profili,kao i visilice sa federom za kacenje na postojecu plafonsku konstrukciju .

Ugradnja se vrsi umetanjem ploca u rostilj podkonstrukciju rastera 60*60cm.

Spusteni mineralni plafoni su ekoloski,dobri zvucni izolatori sa odlicnom refleksijom svetla.

Uglavnom se koriste za skrivanje postojece instalacije (zbog lakog prilaska ,podizanjem ploce iz rastera)i kao nosac rasvetnih tela.

NORMATIVI RADA: 25 MIN / M2

ORJETACIONA CENA RADA : 6E / M2

ORJETACIONA CENA MATERIJALA : 10 E / M2 – 23E / M2

 

Za ispunu spojeva standardnih GKB ploča kod kojih se ne zahteva požarna ili vlagootpornost koriste se:

  • Fugenfiller – masa za ispunu spojeva GK sa obaveznim bandažiranjem svih spojeva papirnom bandaž trakom (alternativno: mrežasta ili bandaž traka od staklenih vlakana)
  • Uniflott – masa za ispunu spojeva GK bez upotrebe bandaž trake (sem kod čeonih spojeva sa upotrebom papirne bandaž trake)

Za ispunu spojeva GKF (požarnootpornih) ploča kod kojih se zahteva požarna otpornost koriste se:

  • Fugenfiller – masa za ispunu spojeva GK sa obaveznim bandažiranjem svih spojeva bandaž trakom od staklenih vlakana
  • Uniflott – masa za ispunu spojeva GK bez upotrebe  bandaž trake (sem kod čeonih spojeva sa upotrebom bandaž trake od staklenih vlakana)

Za ispunu spojeva GKBI (vlagootpornih) ploča kod kojih se zahteva vlagootpornost koriste se:

  • Uniflott impregnirani – masa za ispunu spojeva GK bez upotrebe bandaž trake (sem kod čeonih spojeva sa upotrebom papirne bandaž trake)

Knauf Fugenfiller Leicht – masa za ispunu spojeva (standardna)

Knauf Fugenfiller je praškasti materijal na bazi gipsa, dodatnim primesama prilagođen području primene.

Upotreba:

Upotrebljava se za ručnu obradu spojeva s bandaž trakom,gips ploča sa zaobljenom upuštenom uzdužnom ivicom (HRAK), za obradu spojeva ploča s ravno odsečenom ivicom (SK) i zakošenim uzdužnim ivicama (AK), zatim za lepljenje
ploča na zid tankoslojnim postupkom (suvo malterisanje), za popunjavanje oštećenja kod gips ploča, ali i za lepljenje štuko gips profila.

Karakteristike:

To je gipsani materijal u praškastom stanju koji se meša sa vodom i priprema bez grudvica.

Tako pripremljen daje čvrstu, kremastu masu koja je vrlo izdašna.

Obezbeđuje jednostavno gletovanje, dobro prianjanje i brzu zavrsnu čvrstoću. Dovoljno vreme obrade je oko 40 minuta.

 

Priprema i obrada:

Knauf Fugenfiller sipati u čistu, hladnu vodu sve dok materijal ne postane vidljiv na površini vode (max. 2,5 kg u oko 1,9 l vode),

čekati 2-3 minuta i špahtlom ravnomerno mešati dok ne postane čvrsta kremasta struktura bez naknadnog dodavanja materijala.

Postavljanje suvog maltera tankoslojnim postupkom:

Fugenfiller Leicht treba naneti nazubljenom gletericom na leđnoj strani gips ploče duž ivica i po sredini u obliku trake.

Obrada spojeva gips ploča:

Spojeve treba popuniti materijalom, položiti bandaž traku i tankim slojem pregletovati.

Pre svake dalje obrade prethodni sloj glet materijala mora biti suv i tvrd.

Vijke treba pregletovati. Male neravnine mogu se završno obraditi brusnim papirom.

Dostupan je u vrećama od 5 kg i 25 kg, a 1 kg Knauf Fugenfiller Leichta daje oko 1,3 l gotove mase za upotrebu.

Utrošak dat u kg/m2 pojedinačnog Knauf sistema suve gradnje.

Knauf Uniflott / impregnirani Uniflott – masa za ispunu spojeva

Knauf Uniflott je praškasti materijal za ispunu spojeva između gipsanih karton ploča, izrađen od specijalnih vrsta gipsa i obogaćen aditivima radi dobijanja što bolje obradivosti.

Impregnirani Uniflott dodatno je otporan na vodu i bojom prilagođen impregniranim Knauf gips-karton pločama.

Upotreba :

Knauf Uniflott/impregnirani Uniflott upotrebljava se za ručnu obradu spojeva: gips-karton ploča / impregniranih gipsanih karton ploča ili spojeva sa zaobljenom uzdužnom ivicom (HRK), zaobljenom upuštenom uzdužnom ivicom
(HRAK), bez bandaž trake na ivicama obloženih kartonom; zatim za obradu perforiranih gips-karton ploča s oštrim ivicama, za rad sa Knauf Vidiwall pločama (gipsfazer), za obradu Knauf Vidifloor elemenata, Vidifloor elemenata sa
stiroporom / mineralnom vunom i standardnih Vidifloor ploča. Takođe, ovaj materijal koristi se za obradu Knauf gips-karton ploča, ploča za izradu suvih estriha i za potpuno, površinsko lepljenje.

Vidfloor ploča (sistem F135). Za lepljenje Vidifloor ploča treba primeniti nazubljenu špahtlu.

Preporuka: sve ivice gips-karton ploča koje nisu fabrički obrađene treba dodatno zaštititi papirnom bandaž trakom.

Karakteristike:

To je praškast materijal, spreman za mešanje. Priprema se bez grudvica.

Dobro prianja i daje gipku konzistenciju kremaste gustine.Posebno je lak za obradu spojeva.

Obogaćen specijalnim vrstama gipsa, lako se brusi Knauf brusilicom,ručnom brusilicom ili brusilicom s drškom.

Brzo postiže predviđenu čvrstoću i brzo se suši. Ima visoku sposobnost nepropuštanja vode i nizak stepen skupljanja pri sušenju.

Posle upotrebe alat i posuda lako se čiste.Impregnirani Uniflott je vodootporan i zelene je boje.

Priprema i obrada:

Knauf Uniflott/impregnirani Uniflott sipati u čistu, hladnu vodu (max. 2,5 kg u oko 1,2 l vode), špahtlom ravnomermo mešati dok ne postane čvrsta kremasta struktura bez naknadnog dodavanja materijala.

Najmanje dva radne faze, prema traženoj površini. Fuge ispuniti, a posle 50 minuta preostali materijal (nabor) odstraniti špahtlom.

U drugoj fazi gletericom ili širokom špahtlom napraviti ravni prelaz prema površini ploče. Sredstva za pričvršćivanje (vijke) takođe pregletovati.

Materijal koji se stvrdnjava ne treba obrađivati. Neznatne neravnine odstraniti odmah po vezivanju. Posle sušenja Knauf izbrusiti ručnom brusilicom ili brusilicom s drškom i brusnom rešetkom.

Knauf Uniflott pakuje se u vreće od 5 kg i 25 kg, dok je Knauf impregnirani Uniflott dostupan u vreći od 5 kg.

Utrošak materijala zavisi od Knauf sistema suve gradnje,npr. fuga kod 12,5 mm gips-karton ploča na plafonu 0,3kg/m2 ili 0,5 kg/m2 na zidu.

© IT’S YOUR WORLD.BUILD IT.  …Od nas je pocelo – Boje koje daju zivot uz   Ag-adaptaciju . – Tradicija uspeha – 😊 SNAGA JE U NAMA!